GİRİŞİMCİLİK Kategorisi:
SWOT analizi, işletmelerin stratejik planlama süreçlerinde kullanılan önemli bir araçtır. SWOT kelimesi, İngilizce "Strengths" (Güçlü Yönler), "Weaknesses" (Zayıf Yönler), "Opportunities" …